fbpx

Behandeling bij u aan thuis

Specialisme

Stem

Ben je gauw hees. Raakt je stem sneller uitgeput als je lang achter elkaar spreekt? Lukt het soms niet om gehoord te worden? Het kan zijn dat je jouw stem dan niet optimaal gebruikt. Graag help ik je om je stem helder en vitaal te laten klinken. Ik geef je onder meer adviezen om je stem beter te benutten en pas larynxmanipulatie (strottenhoofdmassage) toe.

Afwijkende mondgewoontes

Afwijkend slikken en kauwen, mondademen en zuigen op een speen of vinger; het zijn voorbeelden van afwijkende mondgewoontes. Deze gewoontehandelingen of bewegingen kunnen een negatief effect hebben op de stand van het gebit, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Als logopedist help ik de mondspieren weer in balans te brengen. Dat doe ik met oefeningen, tips en adviezen. Deze methode heet oro-myofunctionele therapie (OMFT). De behandeling stem ik af op jouw situatie. 

 

Wat is het?

Gevolgen

Taak logopedist

Mondademen

Gewoonte om in rust de lippen niet te sluiten, waarbij er niet door de neus wordt geademd.

  • De mondspieren verslappen, met afwijkend slikken als gevolg en vaak afwijkende spraak als gevolg

  • Een droge mond waardoor minder wordt geslikt. Voldoende slikken helpt de buis van Eustachius te beluchten. Wanneer dit niet gebeurt is er een groter risico op oorontstekingen.

Behandeling gericht op neusasdeming,  lipsluiting en verstevigen mondspieren door oefeningen die deze spieren versterken en neusademing  stimuleren. Daarnaast wordt gewerkt aan een goede tongpositie in rust

Afwijkend slikken

De tong ligt vaak laag in de mond. Tijdens de slik wordt de tong tussen de onder en boventanden geperst

  • scheefstand van het gebit

  • onduidelijk spreken: vaak wordt ook gesproken met de tong tussen of tegen de tanden (slissen)

De behandeling start voor of na het wisselen van de voortanden.

Tijdens de behandeling werken we aan het versterken van de tong, juiste tongpositie in rust en het aanleren van een juiste slikbeweging. Daarna gaan we aan de articulatie (slissen) werken.

Duimen

Vingerzuigen

Fopspeengebruik

Jonge kinderen hebben vaak een zuigbehoefte. Dat geeft veiligheid. Na ongeveer 12 maanden is deze zuigbehoefte weg en is het zuigen een gewoonte geworden.

  • Scheefstand van het gebit

  • Verandering van de vorm van het gehemelte

  • Slappe mondmotoriek, waardoor een afwijkende slik ontstaat

Afwennen duim- , vinger-  en speengewoonte door samen met ouders en kind een plan op te stellen waarbij wordt aangesloten bij de belevingswereld van het kind.

(NVLF)