Hulp aan de coronaknarser

Gestreste coronaknarsers bezetten de tandartsstoel.

Hulp aan de Coronaknarser

“Gestreste coronaknarsers bezetten de tandartsstoel”, lees ik net in de krant van wakker Nederland. Pijnlijk toch, dat alle beperkingen en maatregelen zulke spanningen kunnen geven dat je je gezonde kiezen erop stukknarst. Als de tandarts je de diagnose ‘bruxisme’ geeft (dat is de medische term voor tandenknarsen), maakt hij vaak een opbeetplaat voor je. Deze draag je ‘s nachts om de tanden en kiezen tegen het knarsen te beschermen. Behandelingen van een orofaciaal fysiotherapeut kunnen helpen om de spanningen in het kaakgewricht te leren loslaten. Minder bekend is de expertise van een logopedist.

Een OMFT-logopedist is gespecialiseerd in het in evenwicht brengen van de mondspieren. Dit evenwicht is bij mensen die tandenknarsen vaak uit balans. Tandenknarsers hebben vaak een onjuiste tongpositie in rust en tijdens het slikken (dus wanneer ze niet spreken). Daarnaast hebben ze vaak last van kaakklemmend spreken. Beide kunnen het knarsen stimuleren.

Behandeling bestaat uit:

  • Aanleren neusademing
  • Het in balans brengen van de mondspieren, waaronder de juiste tongositie in rust en tijdens het slikken
  • Aanleren kaakdaling tijdens het spreken
  • Oefeningen voor het ontspannen van de mondspieren.
  • Logopedie draagt dus bij aan de vermindering van het knarsen en geeft verlichting van de pijn aan het kaakgewricht. Hierin wordt samengewerkt met je tandarts, gnatholoog en /of fysiotherapeut

Stuur me een DM als je wilt weten of dit iets voor jou kan zijn.

Registraties en certificaten

Mondeling Logopedie is in het bezit van de volgende registraties en certificaten

Kwaliteitsregister Paramedici

99103913991

Nederlandse Vereniging van Logopedisten

1003004

Kamer van Koophandel

30256290

Oro MyoFunctionele Therapie

(OMFT.info)

Myofunctionele therapie

(Myofunctional Research Co.)

NVLF lidmaatschap Kwaliteitsregister